Aanmelden als reserveleiding

In totaal doen zo’n 170 personen als leiding mee met de W6D. Uiteraard is er wel eens iemand een dag verhinderd. Om die reden zoeken we mensen die als invaller (=reserveleiding) willen fungeren. 

Door middel van onderstaand formulier kun je je aanmelden als reserveleiding. Soms weten we pas op de dag zelf dat we iemand nodig hebben, bijvoorbeeld in geval van ziekte. Soms kunnen we dus op voorhand plannen, soms moeten we op het laatste moment op zoek gaan naar reserveleiding.