Aanmelden als reserveleiding

In totaal doen zo’n 170 personen als leiding mee met de W6D. Uiteraard is er wel eens iemand een dag verhinderd. Om die reden zoeken we mensen die als invaller (=reserveleiding) willen fungeren. 

Op dit moment kan nog niet worden ingeschreven als reserveleiding. Zodra de inschrijving geopend is zal een inschrijfformulier op deze pagina worden geplaatst.