Inschrijfformulier – toelichting

Voor de W6D kunnen kinderen ingeschreven worden die de eerste klas (groep 3) van het basisonderwijs hebben doorlopen en die behoorlijk kunnen fietsen. Kinderen die op de kleuterschool (groep 1 en 2) zitten, kunnen dus niet als deelnemer wordt ingeschreven. De maximumleeftijd om deel te nemen aan de W6D is 15 jaar.

Hoe gebruik je het inschrijfformulier?

 • Open het formulier vanaf deze website
 • Vul de gevraagde gegevens in.
 • Print daarna het formulier op een liggend A4.
 • Knip de toelichting van het formulier
 • Onderteken het formulier.
 • Bezorg ons het formulier tijdens een van de inschrijfavonden. Voor inschrijfmogelijkheden na de inschrijfavonden zie de pagina inschrijven.

Toelichting bij ‘wil worden ingedeeld in de groep bij’

Het indelen van de groepen is ieder jaar weer een hele klus. Je kunt ons daarbij helpen door op het formulier de namen van vriendjes / vriendinnetjes te vermelden. Daarbij graag aandacht voor de volgende puntjes:

 • Maximaal drie namen van vriendjes of vriendinnetjes
 • In principe worden kinderen altijd ingedeeld in de categorie waarin ze behoren. De namen van de vriendje/vriendinnetjes moeten dus in principe in dezelfde categorie zitten. Deze categorieën zijn:
  • Pupillen:  klas 1 en 2, groep 3 en 4
  • Junioren: klas 3 en 4, groep 5 en 6
  • Senioren: Klas 5 en 6, Groep 7 en 8
  • Supersenioren: middelbare school
 • Indien niets wordt ingevuld, wordt uw kind ingedeeld bij kinderen van dezelfde leeftijd.

Bij het indelen van de groepen houden wij zo veel mogelijk rekening met de namen van vriendjes en vriendinnetjes die zijn opgegeven. Soms kunnen wij niet aan alle wensen voldoen. Zo komt het voor dat 20 kinderen bij elkaar in één groep willen en dat kan eenvoudigweg niet. We moeten dan die groep splitsen en dan kunnen we meestal niet aan alle voorkeuren van alle kinderen in die groep voldoen.

Wat in te vullen bij school?

Bij school vermelden naam van de school (bijvoorbeeld Akkerwinde, Regenboog, Vlinder, middelbare school (welke) etc. Bij klas /groep wordt de klas / de groep vermeld. De Nederlandse scholen hanteren het systeem van groepen, de Belgische scholen kennen het systeem van klassen. Indien een klas gesplitst is in een “a” en een “b” groep dit dan a.u.b. eveneens vermelden in het vakje “Evt. toev. bij klas”.

Betalingsmethode.

Onze voorkeur gaat uit naar betalen via een machtiging. Dat bespaart ons moeite en geld. Vul daartoe ook het machtigingsformulier in.

Heeft je kind bijzondere zorg of begeleiding nodig?

Om je kind optimaal te kunnen begeleiden willen wij graag weten of je kind bijzondere zorg of begeleiding nodig heeft. Denk  aan gebruik van medicijnen, allergieën, dieet, maar ook gedragsproblemen. Als je het vakje aankruist op het formulier nemen wij contact met je op.

Nieuwe privacy wetgeving.

In verband met de nieuwe privacywetgeving (AVG – Algemene Verordening Persoonsgegevens) zijn wij verplicht ouders / verzorgers toestemming te vragen voor het verwerken en opslaan van persoonsgegevens. De Stichting Jeugdwerk Baarle verzamelt de gevraagde gegevens van deelnemers voor drie doeleinden.

 • Ten eerste om over de activiteit in kwestie te communiceren en het vlotte verloop ervan te kunnen garanderen.
 • Ten tweede om in het geval van calamiteiten te kunnen communiceren met deelnemers en/of familie.
 • Ten derde om statistische en historische gegevens over jeugdwerkactiviteiten bij te houden.

Door je inschrijving voor een activiteit te ondertekenen, accepteer je dat de Stichting Jeugdwerk Baarle de gegevens die je verschaft, voor onbepaalde termijn bijhoudt en gebruikt voor de vermelde doeleinden. Meer informatie over je rechten kan je vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Heb je nog vragen?

Als je nog vragen hebt kun je terecht op de inschrijfavonden. Een mail sturen kan ook (W6D@jeugdwerkbaarle.org). Vermeldt daarin aub je telefoonnummer zodat wij eventueel telefonisch contact met je kunnen opnemen.