Inschrijven voor de Wielerzesdaagse 2019

Inschrijven voor de Wielerzesdaagse kan uitsluitend door middel van een inschrijfformulier. De inschrijfformulieren kunnen worden ingeleverd op een van de inschrijfavonden, zie hieronder.

<Link naar het inschrijfformulier voor de W6D>

Het inschrijfformulier kun je met de pc invullen, vervolgens printen, ondertekenen en inleveren. Deze methode raden wij aan omdat dan fouten als gevolg van slecht leesbaar zijn van de handgeschreven formulieren worden voorkomen.

Voor een meer uitgebreide toelichting op het inschrijfformulier lees de pagina <W6D inschrijfformulier toelichting>.

Voorrangsregeling W6D

LET OP: De voorrangsregeling is gewijzigd!

Tot en met 2018 hadden we een voorrangsregeling waarbij o.a kinderen die in Baarle woonden en kinderen die eerder aan de W6D deelnamen voorrang kregen. Deze regeling is met ingang van dit jaar vervallen. De belangrijkste reden hiervoor is dat al gedurende een aantal jaren het aantal inschrijvingen niet zo hoog was dat we deze regeling moesten toepassen.

Met ingang van dit jaar kan iedereen zich vanaf het eerste moment inschrijven. Op het moment dat er te veel inschrijvingen zijn voor een bepaalde categorie ontstaat er een wachtlijst.

Detailinformatie over de procedure die we volgen in het geval er een wachtlijst ontstaat kun je vinden op <deze pagina>.

Inschrijfavonden

Inschrijven voor de Wielerzesdaagse kan op de inschrijfavonden:

  • Dinsdag 7 mei
  • Woensdag 8 mei
  • Maandag 13 mei

Elke inschrijfavond is van 19.30 tot 20.30 uur

De inschrijfavonden worden gehouden in het Cultureel Centrum Baarle, Pastoor de Katerstraat 5-7, Baarle-Hertog-Nassau

Over de mogelijkheden voor inschrijving na de inschrijfavonden zal te zijner tijd informatie op deze site worden geplaatst.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld voor de W6D bedraagt: € 24,50. Iedereen die zich inschrijft voor 27 mei krijgt € 5,- korting op het inschrijfgeld en betaalt maar € 19,50.

Betaling van het inschrijfgeld

Je kunt ons moeite en geld besparen door ons een eenmalige machtiging te geven voor automatische incasso. Onze voorkeur gaat uit naar deze manier van betalen. Dit is mogelijk voor zowel een Belgische als een Nederlandse bankrekening. Het verschuldigde inschrijfgeld kan ook per bank of contant worden voldaan.
NB In België noemt men een machtiging voor incasso ook wel domiciliëring.

<Link naar het machtigingsformulier>

Indien je ons machtigt zal het te betalen bedrag eind juni van je bank- of girorekening worden afgeschreven.

Voor het geval je de betaling zelf wilt regelen, vermelden we hieronder onze bankrekeningnummers.

Per Nederlandse bank kun je betalen:

Rabobank De Zuidelijke Baronie
IBAN nummer: NL09 RABO 0103 8959 14
BIC: RABONL2U
t.n.v. Stichting Jeugdwerk Baarle

Per Belgische bank kun je betalen:

KBC Baarle-Hertog
IBAN nummer: BE42 4181 0105 5154
BIC: KREDBEBB
t.n.v. Stichting Jeugdwerk Baarle

Wil je bij betaling per bank duidelijk vermelden W6D en de naam van je kind(eren). De inschrijving is voor ons pas definitief na ontvangst van het verschuldigde deelnamegeld.

Annuleringen

Bij annuleringen nadat is ingeschreven zal geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden. Uitzondering hierop zijn annuleringen om gegronde redenen (bijvoorbeeld ten gevolge van ziekte).

Aanvullende informatie

Wil je nadere informatie dan kun je daarvoor ook terecht op een van de inschrijfavonden. Je kunt ons ook een mail sturen: w6d@jeugdwerkbaarle.org.

Ben je minder bekend met de Wielerzesdaagse dan kun je lezen: De <pagina over ons> met een uitleg wat de W6D is. Op de <pagina Deelnemersinformatie – informatie vooraf> worden een aantal praktische zaken beschreven die voor deelnemers en hun ouders / verzorgers van belang zijn.

Mededeling voor ouders van Belgische deelnemers

Als je in België belastingplichtig bent kun je in aanmerking komen voor belastingteruggave, zie de pagina Fiscale Aftrekbaarheid.