Aanmelden als leiding voor de W6D 2018

Op deze pagina vind je alle informatie over het inschrijven als leiding voor de Wielerzesdaagse die dit jaar plaats vindt van maandag 9 t/m zaterdag 14 juli.

Voorlopig gaan we ervan uit dat er ongeveer evenveel deelnemers zullen zijn als vorig jaar. Dat betekent dat we ongeveer 170 mensen leiding nodig hebben. Iedereen die als leiding wil meedoen aan de W6D kan zich vanaf nu inschrijven.

Van degenen die zich als leiding opgeven verwachten we:

 • Dat je de hele week mee zult doen. Van maandag tot en met zaterdag dus. 1) 
 • Dat je een bijdrage wilt leveren aan één of meerdere andere taken. Daarover ontvangen degenen die zich aanmelden meer informatie in latere nieuwsbrieven.

Je kunt je aanmelden als leiding:

 • Als je de W6D nieuwsbrief leidingopgave ontvangt geef je je op via jouw persoonlijke aanmeldformulier. Een link naar jouw persoonlijke aanmeldformulier is vermeld is in de nieuwsbrief.
 • Leiding die de nieuwsbrief niet ontvangt kan zich opgeven via het formulier  Aanmelden leiding W6D 2018.

Ook van belang bij het aanmelden

De opgaven via het internet gaan direct onze database in (dan hoeven we niet alles over te typen), dat betekent ook:

 • Je moet enkele stapjes doorlopen. Pas als je een e-mail krijgt met als onderwerp “Aanmelding leiding W6D voltooid!” ben je aangemeld als leiding. Heb je problemen bij het aanmelden via de website neem contact met ons op, bij voorkeur via e-mail: w6d@jeugdwerkbaarle.org.
 • Bij de aanmelding gebruik je je eigen e-mailadres. Er kunnen zich geen twee personen aanmelden met één en hetzelfde mailadres.
 • De toerwagenleiding kan via het formulier geen voorkeuren invullen, daar kan ons systeem niet mee overweg. We delen altijd in overleg in. Heb je opmerkingen of suggesties: stuur die dan per e-mail aan w6d@jeugdwerkbaarle.org. Natuurlijk kun je ook contact opnemen met een van de commissieleden.
 • Voor iedereen die zich opgeeft geldt: Heb je aanvullende op- of aanmerkingen: stuur die in een mail naar w6d@jeugdwerkbaarle.org of neem contact op met een van de commissieleden.

Privacywetgeving

In verband met de nieuwe privacywetgeving (AVG – Algemene Verordening Persoonsgegevens) zijn wij verplicht  toestemming te vragen voor het verwerken en opslaan van persoonsgegevens van zowel deelnemers als leiding.

De Stichting Jeugdwerk Baarle verzamelt de gevraagde gegevens van deelnemers en leiding  voor de volgende doeleinden:

 • Om over de activiteit in kwestie te communiceren en het vlotte verloop ervan te kunnen garanderen.
 • Om je te informeren over andere activiteiten en relevante zaken van de Stichting Jeugdwerk Baarle.
 • Om in het geval van calamiteiten te kunnen communiceren met leiding, deelnemers en/of familie.
 • Om statistische en historische gegevens over jeugdwerkactiviteiten bij te houden.

Door akkoord te gaan met het verwerken en opslaan van je persoonsgegevens als onderdeel va je inschrijving voor een activiteit, accepteer je dat de Stichting Jeugdwerk Baarle de gegevens die je verschaft, voor onbepaalde termijn bijhoudt en gebruikt voor de vermelde doeleinden.

Meer informatie over je rechten kan je vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe werkt het als we leidingaanmeldingen te veel hebben?

Meestal melden zich meer mensen aan dan we kunnen plaatsen. Bij te veel leidingaanmeldingen delen we de leiding indelen aan de hand van bepaalde criteria. Deze criteria zijn o.a.:

 • Inzet binnen het Jeugdwerk (W6D, maar ook andere activiteiten)
 • Eerdere deelname (als kind en / of leiding)
 • Functie (bijvoorbeeld speciale taak)
 • Leiding uit Baarle heeft een streepje voor
 • Mogelijkheden / flexibiliteit m.b.t. indeling en/of verschuiven (denk aan andere categorie, fietspartner, elders inzetbaar (b.v. naar toerwagen)
 • Moment van aanmelden

Definitieve toezeggingen zullen we aan iedereen pas kunnen doen als we weten hoeveel groepen we hebben , de groepsindeling proberen we midden juni definitief te hebben.
Via de leidingpagina van deze website houden we je vanaf eind mei op de hoogte van de status van de leidingaanmeldingen.

1) Je kunt je alleen opgeven als leiding als je de hele week mee kunt doen. Van maandag tot en met zaterdag dus. Kun je een keer een dag niet om een bijzondere belangrijke reden dan hebben we daar natuurlijk geen probleem mee. Ieder jaar komt het voor dat mensen zich voor een dag afmelden en dan bleek achteraf dat de reden niet zo belangrijk was. We vinden dat dat niet kan…