Informatie voor leiding van de W6D

Op deze pagina staat informatie voor de leiding van de W6D 2018.

Aanmelden als leiding voor de W6D 2018

De inschrijving voor leiding aan de W6D 2018 is gesloten. Er hebben zich al (veel) te veel mensen aangemeld als leiding voor de W6D. Ook hebben zich minder deelnemers ingeschreven dan vorig jaar.

Dat betekent (helaas) ook dat we een grote groep mensen zullen moeten teleurstellen.

We gaan nu bezig met het indelen van de groepen, zodra dat klaar is weten we hoeveel personen leiding we nodig hebben en gaan we de leiding indelen, daarna krijgt iedereen zo snel mogelijk bericht.

Hoe werkt het als we leidingaanmeldingen te veel hebben

Ook dit jaar weer hebben zich meer mensen aangemeld dan we nodig hebben. Bij te veel leidingaanmeldingen delen we de leiding indelen aan de hand van bepaalde criteria. Deze criteria zijn o.a.:

  • Inzet binnen het Jeugdwerk (W6D, maar ook andere activiteiten)
  • Eerdere deelname (als kind en / of leiding)
  • Functie (bijvoorbeeld speciale taak)
  • Leiding uit Baarle heeft een streepje voor
  • Mogelijkheden / flexibiliteit m.b.t. indeling en/of verschuiven (denk aan andere categorie, fietspartner, elders inzetbaar (b.v. naar toerwagen)
  • Moment van aanmelden

Definitieve toezeggingen zullen we aan iedereen pas kunnen doen als we weten hoeveel groepen we hebben , de groepsindeling proberen we midden juni definitief te hebben.

Aanmelden als reserveleiding

Inmiddels hebben zich voldoende mensen aangemeld. Inschrijven als leiding is niet meer mogelijk.

Er zo’n 170 personen leiding bij de W6D. Uiteraard is er wel eens iemand een dag verhinderd. Om die reden zoeken we mensen die als invaller (=reserveleiding) willen fungeren.

Link naar het formulier <aanmelden reserveleiding>

Archief Leidingnieuwsbrieven

Via deze link kom je op de pagina archief nieuwsbrieven W6D.