Foutief telefoonnummer

In de prolooguitgave van de toerkrant is abusievelijk een verkeerd telefoonnummer vermeld (blz 11 contact met de organisatie). Tijdens de W6D zijn wij voor (alleen voor dringende gevalle aub) bereikbaar via: +31 6 113 88 357 (Jos van Beek) of  +31 6 589 07 688 (Marcel Thomassen)

Zie ook: https://wielerzesdaagse.org/contact/