Wanneer kun je deelnemen aan de W6D?

Aan de W6D kunnen deelnemen:

 • Kinderen die de eerste klas (Belgische systeem) / groep drie (Nederlandse systeem) van het basisonderwijs hebben doorlopen en die behoorlijk kunnen fietsen. Kinderen die op de kleuterschool / groep 1 en 2 zitten, kunnen niet als deelnemer worden ingeschreven. Er is dus geen strikte leeftijdsgrens, maar deelnemers moeten een bepaalde fase van het onderwijs hebben doorlopen. Om de W6D op een leuke en veilige manier mee te maken moeten kinderen uiteraard kunnen fietsen, maar evengoed kunnen luisteren, gevoel hebben voor verkeersregels en veiligheid en overige vaardigheden hebben. Kinderen die de eerste klas /groep 3 nog niet hebben doorlopen hebben die vaardigheden nog in onvoldoende mate.
 • De maximumleeftijd om deel te kunnen nemen is 15 jaar. Ben je 16 jaar en wil je nog meedoen? We kijken graag of we een uitzondering voor je kunnen maken.

Ben je 16 jaar of ouder? Dan kun je je aanmelden als leiding.

Inschrijven voor de Wielerzesdaagse

De inschrijfavonden voor de W6D zijn inmiddels achter de rug, maar er kan nog worden ingeschreven  voor de W6D. Hieronder vind je informatie hoe nog kan worden ingeschreven.

Inschrijven voor de Wielerzesdaagse kan uitsluitend door middel van een inschrijfformulier.

<Link naar het inschrijfformulier voor de W6D>

Het inschrijfformulier kun je met de pc invullen, vervolgens printen, ondertekenen en inleveren. Deze methode raden wij aan omdat dan fouten als gevolg van slecht leesbaar zijn van de handgeschreven formulieren worden voorkomen.

Voor een meer uitgebreide toelichting op het inschrijfformulier lees de pagina <W6D inschrijfformulier toelichting>.

Inleveren van de inschrijfformulieren

Je kunt de inschrijfformulieren inleveren:

 1. Per mail versturen alternatief 1
  • Vul het formulier in zoals hierboven beschreven
  • Print het formulier
  • Onderteken het
  • scan het en stuur het als bijlage in een mail aan aan w6d@jeugdwerkbaarle.org.
  • Je krijgt van ons binnen maximaal 4 dagen een ontvangstbevestiging. Als je die niet ontvang binnen 4 dagen neem dan contact met ons op.
 2. Per mail versturen alternatief 2
  • Vul het formulier in zoals hierboven beschreven
  • Sla het formulier op
  • Verstuur het als bijlage in een mail aan w6d@jeugdwerkbaarle.org
  • Let op: De privacywetgeving verplicht ons je akkoord te ontvangen voor verwerking van de persoonsgegevens.  Vermeld daarom in de mail de volgende tekst: “Ik ga akkoord met de verwerking van persoonsgegevens op het inschrijfformulier volgens de daarop vermelde voorwaarden.”
   <Link naar voorbeeldmail w6d@jeugdwerkbaarle.org>
  • Je krijgt van ons binnen maximaal 4 dagen een ontvangstbevestiging. Als je die niet ontvang binnen 4 dagen neem dan contact met ons op.
 3. Persoonlijk inleveren
  • Vul het formulier in, print en onderteken het en;
  • doe het in een envelop met vermelding Stichting Jeugdwerk Baarle / inschrijving W6D en;
  • lever het in bij de receptie van het Cultureel Centrum, Pastoor de Katerstraat 5-7 Baarle-Nassau-Hertog of bij;
  • Jos en Lidy van Beek, Hulstakker 36, 5111 XN, Baarle-Nassau.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld voor de W6D bedraagt: € 24,50. Iedereen die zich inschrijft voor 27 mei krijgt € 5,- korting op het inschrijfgeld en betaalt maar € 19,50.

Betaling van het inschrijfgeld

Het inschrijfgeld kan worden betaald:

 • Per machtiging;
 • per bank of
 • contant.

Per machtiging betalen

Je kunt ons moeite en geld besparen door ons een eenmalige machtiging te geven voor automatische incasso. Onze voorkeur gaat uit naar deze manier van betalen. Dit is mogelijk voor zowel een Belgische als een Nederlandse bankrekening. Het verschuldigde inschrijfgeld kan ook per bank of contant worden voldaan.
NB In België noemt men een machtiging voor incasso ook wel domiciliëring.

Betalen per machtiging voor de W6D is mogelijk tot 10 juni.

<Link naar het machtigingsformulier>

Indien je ons machtigt zal het te betalen bedrag eind juni van je bank- of girorekening worden afgeschreven.

Per bank betalen

Voor het geval je de betaling zelf wilt regelen, vermelden we hieronder onze bankrekeningnummers.

Per Nederlandse bank kun je betalen:

Rabobank De Zuidelijke Baronie
IBAN nummer: NL09 RABO 0103 8959 14
BIC: RABONL2U
t.n.v. Stichting Jeugdwerk Baarle

Per Belgische bank kun je betalen:

KBC Baarle-Hertog
IBAN nummer: BE42 4181 0105 5154
BIC: KREDBEBB
t.n.v. Stichting Jeugdwerk Baarle

Bij betaling per bank duidelijk vermelden W6D en de naam van de deelnemer(s). De inschrijving is voor ons pas definitief na ontvangst van het verschuldigde deelnamegeld.

Contant betalen

Lever het formulier samen met het inschrijfgeld in. Dit in een gesloten enevlop met de vermelding Stichting Jeugdwerk Baarle, inschrijving W6D.

Nadere informatie

Wil je nadere informatie stuur ons dan een mail: w6d@jeugdwerkbaarle.org.

Ben je minder bekend met de Wielerzesdaagse dan kun je lezen: De <pagina over ons> met een uitleg wat de W6D is. Op de <pagina Deelnemersinformatie – informatie vooraf> worden een aantal praktische zaken beschreven die voor deelnemers en hun ouders / verzorgers van belang zijn.

Annuleringen

Bij annuleringen nadat is ingeschreven zal geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden. Uitzondering hierop zijn annuleringen om gegronde redenen (bijvoorbeeld ten gevolge van ziekte).

Mededeling voor ouders van Belgische deelnemers

Als je in België belastingplichtig bent kun je in aanmerking komen voor belastingteruggave, zie de pagina Fiscale Aftrekbaarheid.