Informatie voor leiding van de W6D

Op deze pagina staat informatie voor de leiding van de W6D 2022.

Stand van zaken aanmeldingen

Deelnemersaanmedlingen:

Aantal aanmeldingen deelnemers per 4 juli: 603

Leidingaanmeldingen

We hebben 196 leidingaanmeldingen ontvanagen, dat is meer dan we kunnen plaatsen en we hebben dus helaas een aantal mensen moeten teleurstellen. Deze mensen zijn inmiddels allemaal gebeld of gemaild.

We hebben veel tijd nodig gehad om de leiding te plaatsen.

De leiding die kan deelnemen krijgt uiterlijk dinsdag 5 juli bricht in de vorm van een W6D leidingnieusbrief.

Aanmelden als reserveleiding voor de W6D 2022

Je kunt je enkel aanmelden als leiding voor de W6D als je de hele week mee kunt doen. Kun je niet de hele week meedoen dan kun je je aanmelden als reserveleiding. Meer informatie en opgeven op <deze pagina>.

Kalender

Voorbereidende werkzaamheden, diverse vergaderingen: alle data die voor de leiding van belang zijn lees je op deze pagina.

Evaluatiepunten

Heb je opmerkingen, puntjes ter verbetering, goede ideeën, of wat dan ook?  Wij horen graag van je! Link naar het W6D evaluatieformulier.

Archief Leidingnieuwsbrieven

Via deze link kom je op de pagina archief nieuwsbrieven W6D.