[pagina bijgewerkt 2021-07-24 11:30]

De W6D 2021 zal niet geheel als “vanouds” kunnen worden georganiseerd omdat er nog Corona maatregelen van toepassing zijn.

Op deze pagina zal informatie worden geplaatst over aanpassingen in de W6D 2021 als gevolg van Coronamaatregelen. Houdt er rekening mee dat deze informatie regelmatig / vaak zal worden aangevuld, bijgewerkt of aangepast.

 De informatie op deze pagina is altijd leidend, ongeacht van informatie op andere pagina’s op deze website

Aanpassingen zullen van toepassing zijn met betrekking tot:

 • De ceremonie ’s ochtends
 • De aankomst ’s middags
 • De ereronde
 • De prijsuitreiking
 • enkele leidingspecifieke zaken

Algemeen

Voor zover de W6D plaatsvindt op Belgisch grondgebied zijn we gehouden aan de Belgische regelgeving.  Een van de belangrijkste maatregelen is het houden van afstand en het werken in bubbels. Daarom hebben we besloten de gehele W6D dag in 2 shifts te laten plaats vinden.

 • Shift 1: pupillen en junioren
 • Shift 2: Senioren en Supersenioren.

Binnen deze shifts gaan we werken in bubbels van 100 personen. Dit heeft gevolgen voor de organisatie. Aanpassingen zullen van toepassing zijn met betrekking tot: fietsenparking deelnemers, fietsenparking ouders, inrichting plein, tijden ochtend ceremonie, vertrek en aankomst, ereronde, prijsuitreiking en enkele overige zaken.

We hopen dat ondanks alle maatregelen we er toch nog een geweldige vakantieweek van kunnen maken!

Wie kan deelnemen?

Zowel voor deelnemers als leiding geldt dat er regels zijn om te kunnen deelnemen:

 • Geen klachten die kunnen duiden op Corona,
 • niet in quarantaine/thuisisolatie omdat een gezinslid corona heeft.
 • Als je op vakantie bent geweest in een rood gebied voorafgaand aan de W6D houd je je aan de regels voor quarantaine en regels voor testen bij terugkeer en het “wachten” na de test.

De start ’s ochtends

De ochtendceremonie zal gebeuren in 2 ‘shifts’.  In de eerste shift de pupillen en junioren, in de 2e shift de senioren en supersenioren.

De tijdplanning vind je hieronder.

Daarnaast gaan we ook de ouders (toeschouwers) van de kinderen (deelnemers) scheiden. Dat betekent dat er op de terreinen van de W6D geen direct contact meer is tussen deelnemers en ouder, dit alles om ons te kunnen houden aan de afstandsmaatregelen.

Het principe is als volgt: de ouder brengt zijn of haar kind tot aan de parking van Dosko daar worden ze opgevangen door leiding van de W6D en naar de juiste fietsenparkeerplaats begeleid. Hier worden de deelnemers opgevangen door een persoon van de groepsleiding. Op deze manier houden we de ploegen gescheiden. Zodra en ploeg compleet is, verplaatst de ploeg zich naar een daartoe aangewezen deel op het plein voor de ceremonie.

Fietsenparking ouders

Voor de ouders is er een aparte fietsenparking voorzien. Zodra je je kind hebt afgezet bij de ingang van de fietsenparking voor de deelnemers neemt de groepsleiding het over. De groepsleiding is daar aanwezig om de kinderen op te vangen.

Wanneer je je hebt ingeschreven als toeschouwer (hierover hieronder meer), kun je je fiets parkeren op de fietsenparking voor ouders. Deze is voorzien bij Basisschool de Vlinder.  Vervolgens is er een looproute naar het plein waar de ceremonie zal plaatsvinden. De bezoekers (ouders en andere belangstellenden) moeten 1,5 meter afstand houden.

Toelichting bij afbeelding hierboven.

 • De ouders komen, zoals de deelnemers, aanrijden via de Molenbaan.
 • Deelnemers rijden de fietsenparking deelnemers op, ouders rijden door naar fietsenparking ouders bij de Vlinder (groen 1) (felgroene blokje op bovenstaande tekening).
 • Ouders gaan door het poortje bij de Vlinder (groen 2) naar
 • de binnentuin van het CCB (bij de vijver) en lopen dan door
 • naar het plein

Na de ceremonie vertrekken de ouders via de binnentuin bij de vijver naar de fietsenparking ouders en rijden via de parallelweg (groen 3) naar huis.

Ouders die met de auto komen parkeren hun auto op de parkeerplaats bj Dosko en volgen dezelfde (loop)route als de ouders die met de fiets komen. (Dus doorlopen naar de Vlinder, via het poortje, de binnentuin naar het plein, bij vertrek in omgekeerde volgorde.

Op deze manier zorgen we er voor dat ouders en deelnemers niet door elkaar lopen en dat we allemaal op veilige afstand van elkaar blijven.

Inschrijven om als toeschouwer aanwezig te kunnen zijn

Omdat we veel meer ruimte nodig hebben om de deelnemersploegen van elkaar te scheiden (bubbels), blijft er minder ruimte over voor toeschouwers, daarnaast moeten deze toeschouwers zich aan de afstandsregel (1,5 meter) houden. Om dit te kunnen waarborgen worden er per shift maximaal 175 toeschouwers (ouder / grootouder / verzorger) toegelaten tijdens de start / ceremonie in de ochtend. Elke ouder kan zich voor maximaal 3 ochtenden inschrijven en ontvangt na inschrijving een toegangsbewijs. Op deze manier bieden we iedereen dezelfde aantal mogelijkheden om je kind te komen uitzwaaien. Per deelnemer kan er slechts 1 persoon per dag ingeschreven worden.

Samengevat:

 • Op één bepaalde dag kan een deelnemer maximaal één toeschouwer meebrengen.
 • Elk deelnemer mag maximaal 3 dagen van de week vergezeld worden van één toeschouwer

Inschrijven kan vanaf zaterdag 24 juli om 12.00 uur. Ga naar <deze pagina> om in te schrijven.

Inrichting plein

De inrichting van het plein hebben we ook moeten aanpassen. Hier hebben we de stroom deelnemers volledig gescheiden van de toeschouwers. We vertrouwen hierbij op de medewerking van alle kinderen en hun ouders.

De dagindeling (tijdplanning)

De ochtendceremonie zal gebeuren in 2 ‘shifts’.  In de eerste shift de pupillen en junioren, in de 2e shift de senioren en supersenioren. Deze shifts werken door in de aankomsttijden.

Voor de pupillen en junioren geldt de volgende dagindeling:

 • 09:00: Fietsparking open
 • 09:15: Start ceremonie
 • 09:40: Start eerste groep
 • 10:30: Start laatste groep
 • 15:45: Geschatte aankomst 1e groep
 • 16:45: Geschatte aankomst laatste groep

Voor de senioren en supersenioren geldt de volgende dagindeling:

 • 10:30: Fietsparking open
 • 10:45: Start ceremonie
 • 11:10: Start eerste groep
 • 12:00: Start laatste groep
 • 17:00: Geschatte aankomst 1e groep
 • 18:15: Geschatte aankomst laatste groep

Einde W6D dag, aankomst CCB parking

Bij aankomst op de CCB parking voorzien we aankomstvakken voor de ploegen, in het midden van de parking. De ouders nemen plaats in de publiekszones aan de buitenzijdes van de parking. In die vakken parkeren ze ook hun fietsen.
Het is de bedoeling dat de ploegen niet te lang blijven hangen (snel naar huis vertrekken).

Ophalen shirts

Het ophalen van de shirts op zondag 25 juli zal ook plaats vinden in shifts.

Voor elke groep is er een specifiek tijdslot voorzien zodat er steeds een kleine groep mensen tegelijkertijd aanwezig zal zijn bij het afhalen van het shirt.

Het tijdslot per groep vind je in dit document: <ophalen shirts>

Als er meerdere kinderen uit één gezin deelnemen kunnen de shirts worden afgehaald in een van de tijdblokken.

De ereronde

Als afsluiting van de Wielerzesdaagse rijden we zaterdagmiddag de traditionele ereronde, echter in andere vorm dan u wellicht gewend bent. Meer informatie vindt u <hier>.

De prijsuitreiking

Je raadt het al, ook de prijsuitreiking doen we deze W6D anders dan anders. Net als de rest van de week gaan we zaterdagavond ook in twee shifts de prijzen uitreiken.

Voor pupillen en Junioren:

Voor de pupillen en de junioren begint de prijsuitreiking stipt om 19:00 uur op de parking van Cultuurcentrum Baarle. Rond 20:00 uur sluiten we de eerste shift af. Een kwartier voor aanvang (om 18:45 uur) is iedereen welkom om binnen te lopen.

Voor Senioren en Supersenioren

De senioren en de supersenioren zijn welkom voor de tweede shift die we houden van stipt 20:30 tot 21:30 uur. Ook hier mag iedereen een kwartier voor aanvang (om 20:15 uur) binnen.

Omdat we het aantal aanwezigen moeten beperken, mag iedere deelnemer slechts één begeleider meenemen. Dat betekent dat iedereen het terrein moet verlaten na de eerste shift, ook als je bij de tweede shift met andere kinderen aanwezig bent.

De toegang tot de prijsuitreiking is via de parkeerplaats van Dosko. Daar kunnen fietsen geparkeerd worden; auto’s kunnen enkel parkeren op de Loswal en in de Parallelweg. De toegang gaat vervolgens hetzelfde als voor alle toeschouwers deze week, via Basisschool De Vlinder.  Zo komt iedereen langs onze tent in de tuin, waar alle deelnemers hun shirt (ongewassen) kunnen inleveren. Iedere deelnemer krijgt dan meteen ook een zakje chips en een blikje drinken. Op de parking staan voor alle toeschouwers stoelen klaar. Het is de bedoeling dat alle kinderen naast hun begeleid(st)er gaan zitten, per twee dus.

We verwachten zaterdagavond droog weer, maar een paraplu is in ons klimaat geen overbodige luxe.

Leidingspecifieke zaken

De leidingvergadering zondagochtend 25 juli

Ook tijdens de leidingvergaderingen gaan we organiseren in shifts.  Dit heeft tot gevolg dat we de leidingvergadering iets anders inrichten.

 • 10:00u – 11:00 uur
  Nieuwe leidingvergadering (incl. leidingvergadering) voor alle nieuwe leiding + ophalen leidingshirts.
 • 11:00u – 11:30 uur
  Leidingvergadering voor pupillen/junioren leiding inclusief toerwagenleiding voor die categorieën +ophalen leiding shirts.
 • 11:30u – 13:30 uur
  Ophalen shirts deelnemers pupillen en junioren.
 • 14:00u – 14:30 uur
  Leidingvergadering senioren en supersenioren leiding inclusief toerwagenleiding + ophalen leiding shirt
 • 14:30u – 16:00 uur
  Ophalen shirts deelnemers senioren en supersenioren

We starten dus om 10u met de nieuwe leidingvergadering. Tijdens deze vergadering zullen we ook de punten uit de reguliere vergadering meenemen, zodat deze groep niet meer hoeft aan te sluiten bij de leidingvergadering om 11.00 of 14.00 uur.

De toerwagenleiding die niet behoort tot een bepaalde categorie wordt verwacht op de middagsessie om 14.00 uur.

De start ’s morgens

De deelnemers vertrekken ’s morgens in twee shifts (Eerste de pupillen en junioren en daarna de senioren en supersenioren. De leiding verwachten we ook in twee shifts:

Leiding Pupillen / Junioren

 • Leiding aanwezig om 08:30 uur.
 • briefing van 08.45 tot 8:55.

Leiding Senioren /  Supersenioren

 • Leiding aanwezig om 10:00 uur.
 • briefing van 10:15 tot 10:25.