Fiscale aftrekbaarheid

Ouders die in België belastingplichtig zijn, kunnen de opvangkosten voor hun kinderen jonger dan 14 jaar aftrekken van hun belastingen.

Je kunt belastingvermindering krijgen voor de uitgaven voor kinderopvang als je voldoet aan een aantal voorwaarden. Die gelden ook voor de opvang door Stichting Jeugdwerk Baarle.

Daarvoor moeten ouders voor elk kind een attest aanvragen. Dat attest is voor ouders een bewijs van het bedrag dat zij voor deelname van hun kind betaalden en van hun belastingen kunnen aftrekken. Stichting Jeugdwerk Baarle is een erkende organisatie en daarom vallen deelnamegelden die betaald zijn aan de Stichting Jeugdwerk Baarle onder deze regeling. Om in aanmerking te komen, dien je een fiscaal attest bij je belastingaangifte te voegen.

De attesten voor de W6D zijn tijdens de W6D week verkrijgbaar op het W6D secretariaat.

NB De regeling Fiscale aftrekbaarheid voor jeugdwerkactiviteiten is niet beperkt tot de W6D.

Meer informatie vind je op de website van het Departement Jeugd, Cultuur en Media.

Gedetailleerde informatie vind je terug op de website van de FOD Financiën.