Aanmelden reserveleiding

Met onderstaand formulier kun je je aanmelden als reserveleiding voor de W6D. Als reserveleiding fungeer je als invaller als we iemand nodig hebben, bijvoorbeeld in geval van ziekte. Soms kunnen we op voorhand plannen, maar meestal is het invullen van de taak van reserveleiding iets van het laatste moment.