Fiscale aftrekbaarheid jeugdwerkactiviteiten

Ouders die in België belastingplichtig zijn, kunnen de opvangkosten voor hun kinderen jonger dan 12 jaar aftrekken van hun belastingen. Onkosten voor kinderoppas betaald aan instellingen of opvangvoorzieningen die rechtstreeks erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd zijn door een openbaar bestuur, komen in aanmerking voor die fiscale aftrek. Daarvoor moeten ouders voor elk kind een attest aanvragen bij een jeugdwerkinitiatief dat een vrijetijdsaanbod organiseert of bij de inrichter van een andere vrijetijdsactiviteit. Dat attest is voor ouders een bewijs van het bedrag dat zij voor deelname van hun kind betaalden en van hun belastingen kunnen aftrekken. Stichting Jeugdwerk Baarle is een erkende organisatie en daarom vallen deelnamegelden die betaald zijn aan de Stichting Jeugdwerk Baarle onder deze regeling. Om in aanmerking te komen, dient u een fiscaal attest bij uw belastingaangifte te voegen.

De attesten voor de W6D zijn tijdens de W6D week verkrijgbaar op het W6D secretariaat.

NB De regeling Fiscale aftrekbaarheid voor jeugdwerkactiviteiten is niet beperkt tot de W6D. De volledige regeling met alle details vindt u op de site van de Belgische belastingdienst.