Routes – Toerwagens

Voor de toerwagens zijn er routes met aanvullende informatie over de pauze plaatsen.
Deze routes zijn per dag verzameld in een submap.
De naam van de bestanden is als volgt vorm gegeven: route-ID + afkorting categorie + TW (toerwagens) + pauzeplaats.

<Link naar de routes voor de toerwagens>